Ryttergaarden

Kontakt os

Ryttergaarden

Kontakt os

Enneagrammet i samspil med heste

- Indsigt i egne mønstre, styrker og udfordringer -

En af de største styrker ved Enneagrammet er, at det effektivt kan hjælpe os med at få indsigt i, hvor vi sidder fast i vores mønstre. Enneagrammet kan hjælpe os til at tydeliggøre egne styrker og svagheder, og til at klarlægge hvad vores grundlæggende drift egentlig er. Det er et effektivt værktøj til større forståelse af i hvilken retning, vi hver især vælger at gå, når vi er henholdsvis rolige og trygge eller pressede og stressede, og om det er hensigtsmæssigt eller uhensigtsmæssigt for os selv og vores omgivelser. Enneagrammet er en udviklingsvej, der kaster lys over, hvorfor vi ofte ser tingene fra helt forskellige vinkler og handler og reagerer vidt forskelligt. Det giver klare redskaber til at komme videre i den personlige uviklingsproces.

Hvorfor kombinere Enneagrammet med heste?

At sammensætte Enneagrammet med kommunikation med heste er unikt og skaber et læringsmiljø, som både fremskynder din egen selvindsigt og dine samarbejdsevner. Der ligger en stor styrke i at kombinere den teoretiske undervisning med praktiske øvelser. Når vi arbejder med hestene, bliver det lynhurtigt tydeligt, hvilke mønstre der hæmmer os, og hvor vores udviklingspotentiale ligger. På den måde bliver viden om Enneagrammet hurtigt en integreret del af dig selv og ikke kun en intellektuel viden, som kan være udfordrende at omsætte i praksis. Indsigter og redskaber kan derfor nemmere implementeres i hverdagen efterfølgende.

Heste har hver deres tydelige og særlige karaktertræk, meget forskellige personligheder og vidt forskellige måder at reagere på, præcis ligesom os mennesker. I nærvær med heste kan du på en effektiv måde blive klogere på dig selv, dine handlemåder, mønstre, styrker og udfordringer. Du kan ligeledes blive bedre til at forstå og rumme andres reaktioner.

Hestenes rolle på vores EnneagramWorkshops

Heste har ingen facade eller skjulte bagtanker. De er ikke interesserede i vores status, hvad vi har opnået, vores stilling eller hvor meget vi tjener. De bekymrer sig ikke om, hvordan vi ser, hvilken frisure vi har eller hvilket tøj, vi har på. Heste er flok- og flugtdyr, de lever i nuet og har en unik evne til at aflæse deres omgivelser. De har evnen til at fornemme vores puls, muskelspændinger og vejrtrækning på 30 meters afstand. Hestes overlevelse har været afhængig af denne evne i årtusinder, og en misfortolkning af rovdyret, ville nemt kunne medføre hestens død. På trods af, at denne fare for længst er drevet over, er det et instinkt, som til fulde fortsat er kraftfuldt hos vores tamheste.

Igennem hestenes adfærd fortæller de os præcist, hvordan vi påvirker dem. Derfor er nærvær og øvelser med heste et yderst effektivt læringsmiljø, hvor du kan lege med nye måder at komme med dit budskab på og på den måde øge dit potentiale.

Eksempler på emner, der arbejdes med på vores workshops:

Kommunikation og samarbejde

For at forbedre vores kommunikation er der god grund til at se på hvilke nonverbale signaler, vi hver især udsender. Heste reagerer på alle de nonverbale signaler og er derfor de perfekte læremestre og sparringspartnere. Heste reagerer positivt, når vi er kongruente, det vil sige, når vi siger det samme, som vi udstråler, og når der er sammenhæng mellem vores krop, tanker og følelser.

Hver af de ni typer, som Enneagrammet arbejder udfra, har en helt specielt måde at kommunikere på og danne relationer på. Dette bunder både i, hvad der motiverer den enkelte, og hvad vi tror på. Da heste også har meget forskellige temperamenter, kan en rolig og flegmatisk hest fx passe nogle typer fortrinligt, mens andre vil blive voldsomt provokeret og opfatte deres ro som fx ladhed eller langsomhed. Nogle heste vil vække empati og tålmodighed hos nogle mennesker, og hos andre vil de selv samme heste kunne vække modvilje og aggression.

Det er nøjagtig det samme, der gør sig gældende i samspillet mellem mennesker. Forskellen er, at hestene ikke bringer nogen historier med ind i kommunikationen. Den bliver således ikke påvirket af, om kommunikationen går dårligt, som en medarbejder der måske ville være bange for at miste sit arbejde, og derfor ikke tør fortælle sin leder, hvordan hun/han oplever denne. Vi får derfor smidt den rene sandhed om os selv på bordet, når vi står overfor hestene.

Når hestene giver feedback, kan vi ved at aflæse deres kropssprog se, om de fx er trygge og søger at holde forbindelsen. Jo mere du presser på for at få kontakt, jo mere vil hestene ofte trække sig.

Ledelse

I vores arbejde og øvelser med hestene, er der en fantastisk forskel på, hvordan hestene arbejder for de forskellige typer af mennesker. Nogle deltagere udtaler ”ej, jeg har fået en nem hest, bare jeg havde fået en med noget mere udfordring”. Det vi ser, er en hest, som virkelig får forbindelse med kursisten, men hvor kursisten måske ikke anerkender det eller ikke ser det. Andre deltagere udtaler "denne her hest er virkelig stædig eller doven", men som dagen skrider frem er hesten "pludselig" blevet bedre. Nej, hesten har ikke ændret sig - deltageren har blot fået en større selvindsigt og er blevet mere bevidst om, hvilke signaler han/hun udsender. Derfor kan kommunikationen med hesten pludselig opleves lettere.

Konfliktløsning og stresshåndtering

Mange konflikter bunder i, at vi ikke får sagt fra eller måske får sagt fra på en måde, som opfordrer til kamp og modstand. Når vi kommunikerer med mennesker og støder på udfordringer, kan det være nemt at mene, at det er den anden, der har et problem og bør ændre sig. Når vi arbejder med hestene bliver det meget tydeligt, at vi ikke kan ændre på den anden, men kun på os selv – helt parallelt til dagligdagen. Igennem Enneagrammet bliver vi opmærksomme på, hvordan vi indirekte og måske også ubevidst ofte manipulerer andre for at få vores vilje, og få opfyldt, hvad vi aller dybest søger efter.

Vi kommer ind på spørgsmål som: Hvad er det, der motiverer os til at handle, som vi gør? Hvad er vi indirekte styret af, og hvilken arbejdsstrategi lægger vi for dagen? Er det altid den bedste, eller kunne det være klogt at handle anderledes?

At sætte grænser

mange mennesker har udfordringer med at sige fra og sætte rammer eller grænser. Nogle får slet ikke sagt fra og bliver i relationen indtil de en dag eksploderer. Andre trækker sig helt bort fra relationen og undgår på den måde at skulle melde ud. Atter andre har nemmere ved at sætte grænser, men kan komme til at virke tromlende eller nedværdigende. Igennem bevidsthed og øvelser med hestene kan vi lære at sætte rammer eller grænser på måder, der skaber gensidige, respektfulde relationer.

Ryttergaarden Retreat

v/Susanne Berg

Sletterhøjvej 9

Nakke

4500 Nykøbing Sj

tlf: +45 30 25 96 01

Email: ryttergaarden@horsemanshipcenter.dk

facebook -- instagram

Bricksite logo| MADE FOR FREE WITH

BRICKSITE